29 apr. 2020

Historien bakom dimridåerna

(Det här var från början en uppsats jag skrev för en Historialektion. Omdömet jag fick av läraren var: A - med tillägget att det var det bästa läraren läst under sina 20 år som lärare.)

Jag är intresserad av bakomliggande drivkrafter till att saker och ting blivit som det blivit genom historien. Hur kommer det sig till exempel att vissa människor döms till ett liv i slaveri och andra blir kungar? Vem har beslutat vem som blir vem? I vems hand ligger människans öde? Jag beslutade mig för att ta reda på svaren på de och alla andra frågorna jag ställt mig och för att hitta svaren har jag sökt inom såväl religion, som filosofi och psykologi – och mitt sökande börjar i Bibelns första Mosebok. Låt dig inte skrämmas av detta - det är ormen som är huvudnumret.


Av trädet mitt i trädgården skall du inte äta på det att du måste döden dö” sa Gud till Adam.
Adam förmedlade detta till Eva som senare när hon var ute och strosade för sig själv stötte på ormen ”det listigaste djur som Herren vår Gud hade skapat”. Ormen inledde ett samtal med Eva: ”Såå, ni får inte äta nån frukt i trädgården”
Jo, sa Eva. Vi får äta av alla frukter i trädgården utom från kunskapens träd för då ska vi dö. Förklarade Eva för ormen, som då sa en sanning: ”Ingalunda skolen i dö utan äter ni av frukten kommer ni att få kunskap och kunna skilja på gott och ont”

Hade gud ljugit för människan? Eva sprang tillbaka till Adam och förklarade att Gud ljugit för dem och att man skulle bli smart om man åt av kunskapens träd. Och de åt. Och insåg att de var nakna. Vi lämnade djurstadiet.

Vad kan vi lära oss av detta!? Jo, att det är dåligt med andrahandsinformation för Gud sa aldrig att vi skulle dö, utan döden dö. Med det menade han att vi lämnade djurstadiet och det var då det gick åt skogen och livet blev långt mycket kämpigare än om vi hade fortsatt leva i det oskyldiga djurstadiet; ätit, druckit, älskat och sovit – men nu fick vi kunskap och blev utvisade från paradiset och fick börja tjäna vårt levebröd i vårt anletes svett.

Men – det är ormen som är intressant. Ormen som fick oss att tro att Gud ljugit för oss. Ormen som lurade ut oss ur det oskyldiga livet i paradiset. Vem var ormen? Vi vet idag att han lämnat en rest i varje människas sinne i form av reptilhjärnan, den del av hjärnan som ligger bakom en stor del av världens och historiens förtret och ondska.


Kungar
Det judiska folket har en oerhört intressant historia men detta är historien om ondskan och därför håller jag mig till den. För att förstå ondskan är dock bibeln en bra grund att stå på.
Efter att judarna med Moses hjälp lämnade slaveriet i Egypten efter 400-års slaveri så hade de domare och präster som styresmän. När de kommit till det utlovade landet Kanaan, sedermera Israel, så började de dock kasta avundsjuka blickar på de andra folkgrupperna och insåg att de hade kungar – och inte profeter. Israelerna, det judiska folket, ville också ha en kung som styrde över dem, inte profeter. Gud var inte lika påtaglig och verklig för folket som för profeterna och folket ville ha ett tydligt styre – en kung. Profeten vände sig till Gud och rådförde sig och Gud beslutade att göra folket till viljes och låta profeten utse en kung åt folket. Detta var historiens misstag nummer två. Kunskapens träd var det första och detta var det andra. Eller egentligen hade flera misstag gjorts innan detta även om detta – att vilja ha en människa till överhuvud, hellre än Gud - är det som tydligast förklarar orsaken till tyranni och den mänskliga ondskans makt.

De olika rikena runt Medelhavet hade sina kungar och regenter. En av dem var Alexander den store som var en driftig erövrare men få känner till hur han dog. Inte ens skolans historieböcker kan säga hur han dog och det är i Apokryferna man hittar svaret. Han fick huvudet avhugget.
När man läser Apokryferna får man en tydligare bild av historien än om man endast läser gamla och nya Testamentet. När Jesus korsfäst så är det romarna som spikar upp honom på korset men vad romarna gör i Israel får man inte förklarat varken i nya eller gamla testamentet utan det är återigen till Apokryferna man behöver söka sig för att få svaret på detta. Där står det om hur judarna slöt avtal med romarriket för att få deras beskydd från fientligt inställda grannländer.
Och här händer något intressant som kommit att ha inflytande över hela historien fram till våra dagar.

Romarriket och Vatikanstaten

Stridigheterna runt Medelhavet gällde makten över landområden och romarriket hade stor framgång i sin utbredning. Religiös makt var lika viktig som ekonomisk makt och i Romarriket utvecklades katolicismen till den styrande religiösa riktningen. Någonstans på vägen så började man dock förvanska tron. Bibeln ”plockades ihop” av fyndigheter av skrifter som man gjorde och det finns flera varianter av skriften men det som är viktigt är att man började vrida och vända på den religiösa utövningen för att passa sina egna syften.
I Bibeln kan man läsa om Jubelåret. Det var instiftat av Gud genom Mose och var till för att det skulle vara omöjligt att samla obegränsat med ekonomiska tillgångar. I Moseboken kan man läsa:

Och I skolen helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för eder; var och en av eder skall då återfå sin arvsbesittning, var och en av eder skall återfå sin släktegendom.
Detta var det enda botemedlet mot rå kapitalism – den som styr i världen idag.
Ingen vet när man slutade använda detta ord som vägledning men en sak är klar att påven ljuger om vad jubelåret är och i wikipedia kan man läsa:

"Heligt år (italienska Anno Santo) även kallat jubelår, är ett särskilt heligt år, som förekommer i judendomen och kristendomen. Inom Romersk-Katolska kyrkan innebär ett heligt år särskild avlat. Det första heliga året utropades av Påven Bonifatius VIII är 1300, och bruket har sedan fortsatt in i nutiden. Heligt år firas var tjugofemte år (senast år 2000); därutöver firas alla årtal som slutar på 33 eller 83 som jubelår"

Man låter alltså påskina att jubelåret ska vara instiftat på 1300-talet – och om arvsbesittningen som ska återgå till den ursprungliga ägaren och göra den skuldsatte skuldfri – nämns ingenting.

Påven var också stor motståndare till att folket skulle läsa Bibeln och det var detta som var orsaken till Martin Luthers vrede.
Om folket kunde sin Bibel skulle världen se helt annorlunda ut och om folket skulle börja läsa sin Bibel – skulle det bli en folkets revolution och ingen skulle vara fattig igen.

Det var alltså den fullkomliga makten såväl andlig som världslig och ekonomisk som var Vatikanstatens främsta syfte. Och i Bibeln kan man läsa:

2 Thessalonikerbrevet 2:3-5 

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.”
Många av katolicismens påvar har varit jesuiter – liksom även Jean Claude Juncker som till alldeles nyligen var det högsta hönset i EU – han är också Jesuit. Studerar man Jesuiterna närmare så har derasorganisation mycket litet med Jesus att göra. Vad få dessutom känner till är att det i verkligheten inte finns en påve – utan tre; en vit, den som är känd för världen, en grå (som jag inte studerat närmare) och en svart – som anses vara världens mäktigaste man och dessa påvar har ”tagit sitt säte i Guds tempel och har föregivit sig vara gud” men dyrkar i själva verket Lucifer något man inte ens döljer längre.
Audienshallen i Vatikanstaten, interiör
Audienshallen Vatikanstaten, Interiör
Audienshallen i Vatikanstaten, exteriör
Audienshallen Vatikanstaten, Exteriör

Frågan jag ställer mig är vem eller vilka som såg till att man bortsåg från det Bibliska jubelåret för levde vi efter den lagen så skulle inte världen se ut som den gör idag där några samlar enorma rikedomar på de stora människomassornas bekostnad. Jag har inte hittat nått svar på vem eller vilka som avlägsnade den verkliga betydelsen av jubelåret ur folkens medvetande men chansen är stor att det var Vatikanstatens påvar som ligger bakom det eftersom de ljuger om jubelårets ursprung – fast de borde kunna sin Bibel
När jag forskar i världens ondska och hur det kommer sig att vissa människor tagit sig rätten att förslava andra människor så ser jag en röd tråd – och det är hemliga grupper och organisationer och jag ska försöka redogöra över några av dem här.
Människor har tagit sig allehanda rättigheter varav titeln ”kung” är en. Det är ett mänskligt påfund och i och med uppfinningen ”kung” kom till stånd så har stridigheterna genom historien varit ett faktum eftersom de olika kungarna har slagits för sin kungatitel och velat utbreda sin makt. Med hjälp av titeln har man underlagt sig människorna och krävt deras lydnad – en lydnad man lyckats uppnå tack vare själva titeln. Tyrann – är ingen självpåtagen titel utan den benämning de betvingade folken använt som synonym till en del av ”kungarna”.
Fulspel
I den bästa av världar ska man inte behöva gå runt och kalkylera vilka eventuella intriger och fulspel som kan pågå bakom kulisserna men nu är det tyvärr inte den sortens värld vi lever i. I Apokryferna finner vi detaljerade redogörelser över just dessa intriger, fulspel, konspirationer och sammansvärjningar- redogörelser som gör det lättare att förstå de Bibliska berättelserna och händelseförloppen i stort och inte endast det utan Apokryferna ger oss också en bra förklaring på de bakomliggande drivkrafterna bakom samhällsutvecklingen idag. Detta är också den troliga anledningen till att någon, någon gång, tog beslutet av Apokryferna skulle avlägsnas från (folk)Bibeln, denna någon ville helt enkelt hålla folket i okunnighet och göra Gudstron till något fjärran från verkligheten, Fighten mellan den maktlystna orm-mentaliteten och den oskuldsfulla människan skulle helt enkelt döljas.
En annan roll som varit viktig för den samhälleliga makten genom tiderna har varit prästens och profetens, varför även denna uppgift varit föremål för maktkamper och fulspel. Det är förklaringen till begrepp som ”den falske profeten” där någon tillskansat sig det prästerliga ämbetet, den andliga makten, för att dra personliga och ekonomiska fördelar.
Misstaget som gemene man gjort genom alla tider är att de bortsett från den självutnämnda ”elitens” övergrepp på mänskliga rättigheter. Man har allt för lätt accepterat det ”ledarskap” som funnits men det har även varit förenat med livsfara att försöka frigöra sig. I såväl Apokryferna som Bibeln kan man följa de ständiga krigen om makten – men som sagt; i Apokryferna får man en utförlig förklaring till drivkrafterna bakom varje strid. Ofta berodde stridigheterna på att man motsatte sig den självpåtagna överheten – att misslyckas innebar i många fall att man blev tillfångatagen och blev slav åt den segrande parten, om man överlevt överhuvudtaget vill säga. Båda skrifterna vittnar om rena slakter av folkgrupper och stammar. För dessa folk var varken frihetskampen eller orsaken till stridigheterna någon hemlighet – det är för de framtida folken som de bakomliggande orsakerna, den rena ondskan, Baalsdyrkan och avguderi - skulle döljas till varje pris. Man har dolt orm-mentaliteten med framgång men den har på inget sätt minskat i styrka. Tvärtom.

Socialism och kommunism – illusionen om folkrörelsen
Faktum är att till och med socialismen och kommunismen - som tros vara folk- och arbetarrörelser – är skapade av den självutnämnda ”eliten”.
Härifrån måste jag nu förenkla historiebeskrivningen en aning. Informationen jag forskat fram har varit diger och det finns mycket att säga om vad som pågår bakom kulisserna i historieutvecklingen. Det är oerhört intressant att studera och det är sorgligt att de lyckats så väl med sitt uppsåt; att fortsätta orkestrera samhällsutvecklingen och styra folkmassorna dit de vill.
Det finns två saker vi måste hålla i minnet och det är att inget av det jag nu skriver om hade varit möjligt om man levt som Gud förordnade och firade jubelåret så som det beskrivs i böckernas bok – Bibeln. Vi ska även komma ihåg att dyrkandet av avgudarna och de djävulska krafterna aldrig har upphört utan pågår fortfarande än idag. När ungdomar och hårdrockare tror att de dyrkar djävulen så har de ingen aning om vad de gör. Men i (den självutnämnda) maktens korridorer har de full koll på sin ockultism – för den har aldrig försvunnit.


Välfärdsbyggets ide
I  Skottland bedrev Robert Owen textilfabrik i samhället NewLanark och undertiden som barn, kvinnor och män slet i sitt anletes svett från morgon till kväll kunde Robert Owens filosofera över mänsklighetens gåtor vilket fick honom att fundera i termer av välfärdsbyggen. Han kom att starta Englands första förskola i New Lanark år 1816. Hans filantropiska engagemang kom dock att gå djupare än så och 1825 besökte han det lilla samhället Harmony i Indiana USA där han testade sin socialistiska ide i nystartade NewHarmony tillsammans med några andra samhällsomvälvare. Projektet gick i stöpet 1829 då Robert Owens drog slutsatsen att för att ett samhälle av detta slag skulle kunna fungera så måste människorna vara perfekta. Owens hade insett att lustar, girighet, passion, avundsjuka och äregirighet var egenskaper som stjälpte hans Utopia – det perfekta samhället. D.v.s. MÄNNISKAN gjorde det omöjligt att förverkliga.
En annan slutsats man kan dra av välfärdsbygget i New Lanark och projektet i New Harmony är att det kommer alltid att finnas någon som styr och vinner på det välfärdsbygget. Tanken var att arbetarna skulle fungera som en enda lycklig familj – men den som allra ytterst skulle vinna på arbetarnas kärleksfulla ”familjesammanhållning” – var industrimagnaten åt vilken den lyckliga familjen arbetade.


Hemliga sällskap


I jakten på makten fanns naturligtvis konkurrerande individer och grupperingar. Dessa var man på nått sätt tvungen att kontrollera enligt devisen ”håll dina vänner nära men dina fiender ännu närmare” och då började de hemliga sällskapen ta form.
Frimurarna är en organisation som startade under medeltiden med syfte att hjälpa medlemmarna att utvecklas personligen.
Den 1:a Maj 1776 skapade Adam Weishaupt en mer avancerad och hemlighetsfull gren inom Frimurarna som kom att gå under benämningen Illuminati Att man valde datumet 1 Maj är av viktig symbolisk betydelse eftersom detta datum är av vikt inom Luciferianism och Satanism även om det i folksjälen står som symbolik för arbetarklassens kamp. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Faktum är att de hemliga organisationerna har mycket att vinna på just den folktron för som vi tidigare läste så är det ytterst industrimagnaten som tjänar på ”den lyckliga familjen”. Poängen med de hemliga organisationerna är just att utarbeta planer för hur man ska kunna styra de stora folkmassorna utan att dessa ska förstå att de är styrda. Massorna ska sätta sin tro till auktoriteterna och lyda dessa blint i tron att dessa har folkets bästa i åtanke. Faktum är att de hemliga organisationerna inte ens har de egna medlemmarnas bästa i åtanke.
Inom frimureriet och Illuminati kan man klättra upp i graderna men Adam Weishaupt var väldigt noga med att varje medlem skulle tro att de nått den högsta graden när de steg uppåt. En av hans ideer med att låta förmögna människor bli medlemmar var (förstås) att de skulle donera pengar till organisationen. När pengar doneras är chansen förstås stor – att man klättrar i graderna. Sitter man i en domstol och kan befria en dömd frimurare – så stiger man i graderna – och många andra sådana privilegier följer med medlemskapet i Illuminati.
En metod man har för att inviga medlemmar i de olika graderna är olika ceremonier. Ju högre upp i graderna dess värre är invigningsritualerna – också detta av en ondskefullt briljant anledning; man vill inte avslöjas med att ha begått vidriga handlingar och bli ertappad i graverande situationer så har man väl initierats – så har man hållhakar uppifrån. Men somsagt det är även viktigt att medlemmarna invaggas i tron att de nått högsta möjliga grad.
Först på senare år har det framkommit genom visselblåsare att frimurarna har 33 kända grader. 33 är en återkommande siffra i världens media , detta av den anledningen att man kommunicerar via diverse symboler för att underrätta organisationens medlemmar om vilka som ligger bakom diverse förlopp i samhällsutvecklingen. (Siffran 33 återkommer även i den falska varianten av Jubelåret som instiftades av Vatikanstaten) 
Från Wikipedia: "Heligt år firas var tjugofemte år (senast år 2000); därutöver firas alla årtal som slutar på 33 eller 83 som jubelår"


(Under våren 2020 har det även framkommit rön som pekar på att frimurarna ligger bakom mordet på Olof Palme, vilket man kan se en intervju om här: frimurarnakan ligga bakom mordet på Olof Palme. - en mycket trovärdig historia.)

Något som mina studier visat på är att Frimurare legat bakom tillkomsten av Karl Marx bok ”Det Kommunistiska Manifestet” som var ett beställningsverk av Frimurarna. Här ser vi återigen ideerna från New Lanark och experimentet i New Harmony ta ny fart. På bilden av Karl Marx i Wikipedia ser man honom göra en av frimurarnas symboler – att hålla en hand innanför kavajslaget, en symbol man ser återkommande hos Frimureriets medlemmar genom tiderna.
Trotskij lär ha utbildats för sitt kall av frimuraren Jacob Schiff Man bör notera att den judiske frimuraren och bankiren från Wall Street, Jacob Schiff, chef för bankfirman Kuhn, Loeb and Company i april 1917 skröt offentligt om att han hade andel i ryska revolutionen.” Dagstidningen Jewish World, den 25 juni, 1931
Vare sig man gillar det eller ej så går det en röd tråd genom kommunismens begynnelse och det är att den är utformad av judar (Marx, Trotskij, Schiff et) och frimurare. Vi behöver titta närmare på detta faktum för att förstå historien.
Det finns en orsak, eller ett ursprung till anti-semitismen i världen och det är Ashkenazi judarna . Dessa utgör en majoritet av världens judar. Detta är judar som vid utövande av religion hängett sig åt Babylonisk Talmudism och Kabbalah – ockult religiös utövning som även återfinns hos de hemliga organisationerna. I Bibelns Uppenbarelsebok i kapitel 2:9 och kapitel 3:9 kallas dessa religiösa utövare för ”falska judar” som sägs tillhöra ”Satans synagoga”.
När det gäller de hemliga ordnarna i världen så har de ofta haft utövare av Talmudisk kabbalism som ledare och i toppen av de högre graderingarna. Härifrån hämtar man de ockulta ceremonier som man inte vill skvallra om i de fall man låtit sig initieras i enlighet med dessa ceremonier.
Det märkliga är att man är väldigt mån om sina familjeband oavsett vilken gren man tillhör – och trots detta har man lagt grunden för socialismen och kommunismen som förespråkat utrotning av traditioner, religioner och familjeband för folket. Det finns dock en naturlig förklaring till detta; genom avvecklandet av anknytning, tradition och tro löser man New Harmonys problem och tar bort det mänskliga i människan. Folkmassorna blir mer lättstyrda om rotsystemet saknas. Så – utformar man en klass av slavar, den så kallade arbetarklassen. OCH, framförallt - skulle de inte läsa Bibeln och upptäcka JUBELÅRET.
Till saken hör att Marx var satanist vilket innebär att han hatade Gud vilket man kan se i de dikter han skrev:


Marx lade grunden för satanismen men man bytte helt enkelt namn på denna inställning till Gud – och kallade den ateism.
Marx hatade Gud och skrev Det kommunistiska manifestet som en del av sin hämnd på Gud – även detta återgivet i hans poesi. 

Hämnden slog väl ut och pågår än idag eftersom folket valt att tro att Marxismen var revolutionär och ville folkets bästa. Ack vad de bedrar sig.

Skull and Bones
Värt att nämna innan vi knyter ihop säcken är ytterligare en organisation som agerar bakom kulisserna ”Skull and Bones”. Där återfinner vi symbolen från piratflaggan från forna tider; Jolly Roger - vilket säger en del om organisationens sanna natur och dess bakomliggande syften drivkrafter.

Sammanfattning
Ytterligare en organisation som styr världen idag är Committee of 300 och där hittar vi även några svenskar. Där har vi bland annat Wallenbergarna och även Carl Bildt samt Stefan Ingves för att nämna några. Vi – folket – tar grovt miste om vi tror att vi har någonting att säga till om när det gäller politiken. Det är nog snarare så som indianerna mycket riktigt konstaterade att; höger och vänster vinge sitter på samma fågel.Detta är historien om ondskan bakom kulisserna, den ondska som haft som yttersta mål att styra över människorna. Det finns mycket att säga om det men jag väljer att runda av här genom att konstatera att den som verkligen har folkets bästa i åtanke väljer att återinföra jubelåret så som Gud ville att det skulle firas – Jubelåret är det enda som kan motverka den råa kapitalism som styr världen, den råa kapitalism som inte skyr några medel för att tjäna pengar på folkets bekostnad, det folk som de rånat och förslavat i årtusenden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar