25 nov. 2014

När Mona Sahlin blev religiös, gick Migrationsverket ner på knä.

Vad mycket enklare det hade varit om de politiska partierna hade tagit invandrarfrågan på allvar istället för att öppna sina hjärtan på vid gavel.
Mona Sahlin plockar på sig Hijab och öppnar sin famn för terrorister. Hon visar därmed sitt goda hjärta tycker hon - och vinner därmed allas gillande. Nåja - med vissa undantag. Det finns de som insett att en rädsla för rasist-stämpeln inte duger som anledning att öppna landets gränser för en ohejdad invandring som totalt saknar strategi.

Mona Sahlin tar inte religionen på allvar - det är hennes och många andra politikers stora problem. Varför? Jo, därför att de som är religiösa tar sin religion på STORT allvar.
Med religiösa värderingar följer stort ansvar. Det förstår inte Mona Sahlin och hennes gelikar - och de visar därmed ett stort förakt för den folkgrupp de så stort påstår sig hjälpa.
Många, för att inte säga, de flesta, problem i diverse krigshärdar har sitt ursprung i religiösa motsättningar.
När vi urskiljningslöst tar emot invandrare skyltar vi med vår okunskap och allra ytterst med vårt hyckleri. Vi försöker dölja vår okunskap bakom vårt "goda hjärta".

Om Mona Sahlin och andra flyktingvurmare hade tagit flyktingproblemet på allvar hade de också satt sig in i problemen, läst på och skaffat sig kunskaper. Hade de gjort det hade de vetat att en av de mest förföljda grupperna idag är världens kristna. Det är de kristna som blir våldtagna , lemlästade och halshuggna i Syrien till exempel.
Vad mycket enklare det hade varit om Svenskarnas hjälpsamhet hade begränsat sig till den grupp av hjälpbehövande som har mest behov av våra insatser.
Med de "vidöppna hjärtan" vi har idag lider alla - och det kommer att bli värre. Våra statliga institutioner går på knä under det ekonomiska trycket och antalet av hemlösa pensionärer ökar eftersom omsorgen inte räcker till dem. Dessutom för vi in de religiösa motsättningarna till Sverige.
Allt för att Mona Sahlin m.fl. profiterar på popularitetsindex.

Deborah Englund

http://patheos.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar