20 maj 2015

Miljöpartiet grundlägger en Svensk terroriststat.

 

Med tanke på att 93% av den svenska befolkningen inte röstade på Miljöpartiet och ville ha dem i regeringsställning så är det högst anmärkningsvärt att man valt att genom Decemberöverenskommelsen alliera sig med detta parti. Framförallt då detta parti innehar en stor andel medlemmar som är kriminella, extrema terrorromantiker och psykiskt sjuka som när en dröm om Den Svenska Terroriststaten.

Sedan Socialdemokraterna "kom till makten" är det Miljöpartiet som dikterar villkoren för Sverige.
Det första man valde att snabbt driva igenom var att godkänna Palestina som stat. Palestinafrågan har länge varit på miljöpartiets agenda. Partimedlemmar som Mehmet Kaplan och  Gustav Fridolin har till exempel deltagit vid Israelfientliga aktioner på "Ship to Gaza".att kämpa för demokratiska värden och fred kan tyckas vara en behjärtansvärd sak men det vore naivt att tro att demokratiska värden är vad som driver aktvisterna på "Ship to Gaza". Israel är den enda demokratin i området, de försvarar sig mot Hamas, en Palestinsk terrorstämplad organisation.
Miljöpartister började tidigt driva sina "befria Palestina" frågor - frågor som har mycket litet eller inget alls att göra med Miljöfrågor. Mehmet Kaplan är Islamist och har troligtvis varit den drivande kraften bakom detta Palestina-engagemang - att förhålla sig naivt till dessa frågor innebär en stor fara. Mental slöhet ligger bakom det faktum att godhjärtade Miljöaktivister så lätt låter sig förföras av extrema budskap och våldsromantik.
Att inte analysera de bakomliggande krafterna till frågor som dessa är pubertalt romantiserande och mental slöhet.
Palestinakonflikten har tusentals år på nacken - det vet man om man studerat historian.
Att Mehmet Kaplan som Islamist och engagerad i Ship to Gasa borde vara en varningsklocka i sig. Att erkännandet av Palestina var det första man inom Socialdemokraterna drev igenom vid sitt regeringsövertagande bevisar två saker:
1. att man låter sig domineras av Miljöpartiets mest extrema falang,
2. att man saknar kompetens och kunnande angående dessa frågor inom det Socialdemokratiska partiet.

När det gäller kriminella Miljöpartister kan listan göras lång och den uppdateras ständigt med nytt färskt stoff.
Nyligen dömdes en av Miljöpartiets grundare Per Gahrton till två månaders fängelse för grovt rattfylleri - och detta är inte första gången han kört rattonykter.
En annan utbredd problematik inom Miljöpartiet är narkomani som är vanligt hos just denna väljarkår.
Partiets språkrör Åsa Romson begår Miljöbrott och bryter mot de bestämmelser hon själv har infört.

När det gäller psykisk sjukdom hos den Miljöpartistiska väljarkåren så utgår jag från det beslut som nyligen togs av Socialborgarrådet Ewa Larsson, Miljöpartist. Hon har genomdrivit ett beslut att förse återvändande IS-krigare med bostad, jobb och bidrag. Att detta beslut skulle ha sin grund i psykisk sjukdom beror på hennes oförmåga att knyta samman händelser från verkligheten. Ewa Larsson tycks sakna förmågan att förstå de bestialiska handlingar som IS-terrorister gör sig skyldiga till. Om hon följer utvecklingen i mellanöstern och trots detta tar beslutet att förse dem med bostad, jobb och bidrag så är hon en av två saker; verklighetsfrånvänd och därmed psykiskt sjuk,
alternativt nära knuten till Islamisten Mehmet Kaplan och hans extremism - oavsett Ewa Larssons orsaker är hon olämplig den uppgift hon tilldelats - och en fara såväl för sig själv som för sin omgivning. (§19 LPT)
Oavsett orsakerna till hennes beslut så uppmuntrar hon till grova krigsbrott och folkmord och bör därmed omgående avsättas från sin uppgift och beslutet rivas upp.
Med tanke på att Miljöpartiet har dessa anknytningar till terrororganisationer bör Decemberöverenskommelsen rivas upp och Nyval utlysas och Miljöpartiet helt uteslutas ur framtida regeringskonstellationer. Sverige har icke möjlighet till fortsatt naivitet på detta område. Frågan är om inte medlemskap i Miljöpartiet borde kriminaliseras eftersom de stöder Terrororganisationer som ISIS och Hamas.
Att Miljöpartiet som stöds endast av 6% av den svenska befolkningen har så stort inflytande över Svensk politik är ett mysterium och torde närmast beskrivas som att man begått en Islamistisk statskupp. Och som sagt; Sverige kan inte vara naiva angående detta längre. Om vi blir en fristat för IS-terrorister och liknande terrororganisationer kan vi snart komma att stämplas som en terroriststat.

Deborah Englund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar