4 maj 2015

Den lurade Vänstern - och Demokratin som missbrukades.

Den "goda" vänstern - förstår inte sitt eget bästa när de binder ris åt sin egen stjärt och med sin stora "godhet" uppmuntrar till fri invandring. De förstår inte att det är just de - "arbetarna" - som kommer att lida av konsekvenserna, på alla plan.
Bland de politiska förslagen som Cirkus Decemberöverenskommelsen nu lägger fram finns att;
1. Invandrarna ska gå före Svenskarna i bostadskön.
2. De ska gå före Svenskarna till jobben.
Att i sin stora naivitet inte tänka längre än vad näsan räcker - kommer att, Läs, noga; KOMMER ATT; leda till lönedumpningar och att svenskarna får slåss om jobben med sänkta löner som följd.

DEMOKRATI - förr i Världen, i det gamla Grekland; innebar att filosoferna filosoferade fram statsskickens beslut. Filosoferna var smarta, intelligenta människor.
Idag innebär demokrati; att det är helt OK att INTE läsa på, helt ok att vara okunnig, helt ok att binda ris till sin egen stjärt OCH skrika högt - samtidigt. Var försiktig med att bruka den rätten.
De FLESTA och HÖGSTA skriken betyder inte alltid de klokaste och bästa ideerna och besluten - uppenbarligen.

Mer att läsa om den lurade Vänstern och en del av konsekvenserna av att inte tänka efter först. i artikeln: ROTen till allt ont

Deborah Englund

demokrati

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar